DOOR TO DOOR CARGO CARE TRANSPORT

Certificering

Uitgeven van een certificaat om de naleving van een standaard te bevestigen. Certificering houdt een formele audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie in. De term certificering wordt ook wel gebruikt voor het certificeren van een persoon die een bepaalde kwalificatie heeft behaald.

TAPA DEELNEMER

TAPA richt zich op de beveiliging van de logistieke keten van hoogwaardige producten en beoogt bij te dragen aan het verminderen van verliezen tijdens productie, transport en distributie van hightech producten.

TAPA FSR

TAPA FSR (Facility Security Requirements) betekent dat wij onze klanten kunnen voorzien van een veilige opslagomgeving voor de materialen/goederen die zij leveren/produceren. Onze beveiligde opslag geeft klanten de mogelijkheid om voor kortere en/of langere tijd lage pallets met hoogwaardige goederen bij ons op te slaan in een omgeving met continue camerabewaking en beperkte toegang.

TAPA TSR

De TAPA-eisen voor wegvervoersveiligheid (TAPA TSR) specificieren de aanvaardbare minimumnormen voor veiligheid in de hele leveringsketen, waarbij gebruikgemaakt wordt van wegvervoer alsook de daarmee samenhangende activiteiten, inclusief de methoden die worden gebruikt om deze normen het handhaven.

ISO 9001:2015

In vrijwel iedere sector is ISO 9001 een begrip: het is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Wilt u meer weten? Kijk dan hier: tuv.nl/nl/iso-9001/wat-is-iso-9001-certificering

ERKEND AGENT OF BEKENDE AFZENDER

Een erkende luchvaart agent of bekende afzender is een afzender die, voor eigen rekening, vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en –normen voldoen om deze vracht of post met welk luchtvaartuig dan ook te vervoeren.

© 2024 | DTDC - Energieweg 116 - 3641RT Mijdrecht - Nederland - Tel: +31 297 24 17 79 - E-mail: info@dtdc.nl